تبلیغات
گرین بوی - روش نگارش مطلب علمی-پژوهشی
شنبه 29 خرداد 1395  09:57 ب.ظپایان نامه مدیریت

مقدمه
جهت نگارش مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت گاهی نکات الزامی است. پژوهش علمی را باروش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشهروش پژوهش از مساله پژوهش مهمتر است. بهتریـن مساله اگر باروش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و باروش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است.

اصطلاحی به نام In The Bin در جوامع آکآدم یک رایج است که به معنای "بدرد سطل زباله می خورد" است. این اصطلاح به مقالاتی گفته می شود که در آنها اصول پژوهش نگارش علمی رعایت نشده است و به وقت داوری بدون آنکه مساله پژوهش تحقیق شود مستقیماً درون سطل زباله انداخته می شود.

خصوصیات ی مهم مطلب علمی-پژوهشی

اولین گام در تهیه و تولید یک مقاله علمی-پژوهشی گزینش موضوعی است که چیزی به علم اضافه نماید . پژوهشگر تازه کار احتمال دارد تصور نماید مساله ارزشمند در زمینه مدیریت مانند TQM یا CRM یا موارد دیگری از این دست یک موضوع زیاد علمی قابل توجه است. پس مطالعات وسیع در این زمینه استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارج، تلخیص، مقایسه ارزیابی و نتیجه گیری از این منابع پژوهش کامل و جدید را شکل می دهد اما این بزرگترین غلط ی است که جهت نگارش مقاله علمی-پژوهشی بدان دچار می شوید. گزینش یک موضوع بزرگ وسیع از عهده یک مقاله خارج است و انتخاب مورد وسیع جهت یک مقاله غلط است.

غلط بزرگ دوم این است که به چنین مقالاتی Review گفته می شود فاقد اهمیت علمی است. گردآوری آثار نتایج مولفین دیگر درکنار قرار دادن آنها مجموعا ادبیات پژوهش مطلب علمی-پژوهشی را تشکیل می دهد. بعد از گزینش یک موضوع مناسب پس باید به گردآوری آثار و نتایج مولفین داخلی و خارجی در زمینه مورد منتخب بپردازید. به این ترتیب ادبیات پژوهش شما شکل می گیرد. مهمترین ویژگی ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

بخشهای یک متن علمی-پژوهشی

• بخش اول: چکیده

صفحه اول به ترتیب حاوی عنوان، نام مولف یا مولفین، چکیده و واژگان کلیدی است.

عنوان را در خط اول درج بکنید . اکثرا ً عنوان را با فونت Bold و اندازه بزرگتر ازبقیه فونت های متن می نویسند.

نام نویسنده را با یک پاورقی همراه بکنید . در پاورقی می بایست آدرس الکترونیک نویسنده ذکر شود تا خوانندگان مطلب در صورت نیاز بتوانند با نویسنده رابطه برقرار کنند. نوشتن سمت یا خصوصیات بارز علمی نویسنده در پاورقی هم مرسوم است.

چکیده یا Abstract در هشت تا ده خط که در دو پاراگراف تهیه و تولید می شود بایستی نشان دهنده سیر جامعی از مطلب باشد.

واژکان کلیدی یا KeyWords سه تا شش کلمه مهم مورد استفاده در مطلب مهم است و اکثرا ٌ به صورت Italic نوشته می شود.

• بخش دوم: مقدمه

بهتر است مقدمه در یک صفحه تهیه و تولید شود. در پاراگراف اول مقدمه ابتدا به شرح و بیان مسالخ پژوهش بپردازید. در پاراگراف دوم اهیمت و ارزش موضوع را شرح دهید. در پارارگراف سوم اهداف خود را شرح دهید. در نهایت در پاراگراف انتها توضیح دهید خواننده در متن با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد اما نتیجه گیری از مباحث به عمل نیاورید.

° ادبیات پژوهش

در این بخش بر اساس مطالعات قدیم ، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف مفهوم ها بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است می بایست بر اساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط محققان دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. نظر به تاکید جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در حال حاضر زیاد متن ها از ارائه ادبیات پژوهش به صورت مستقل پرهیز می کنند و فقط به ارائه کلیاتی از پژوهش انجام گرفته قبلی در بخش مقدمه اکتفا می شود.

• بخش سوم:روش تحقیق

در این بخش نوع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت معرفی می شود. همچنین روش گردآوری داده ها بیان می شود. اکثرا پژوهش های علمی ازروش های بررسی میدانی کتابخانه ای برای گردآوری داده ها اطلاعات مصرف می کنند. همچنین جامعه آماری در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. پس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا سوالات ) ارائه می گردد. همین طور آزمونهای آماری مورد استفاده برنامـه تجزیه تحلیل داده ها هم معرفی می شود. به بحث مقدمه ای برآموزش تحقیق رجوع بکنید .

• بخش چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

در این بخش بر طبـق داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه نقد داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. اکثرا ٌ جهت افزایش دقت محاسبات پروگرام های آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این ارزیابی اساس پژوهش علمی است.

• بخش پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

هر متن باید می بایست با خلاصه نتیجه گیری دقیق صحیحی از گامها و دستاوردهای پژوهش همراه باشد. گاهی مواقع خلاصه را همراه با بیان محدودیت ها و توصیه هائی برای محققین دیگر همراه می کنند.

• صفحه آخر: منابع و مآخذ

در نهایت باید منابع و مآخذ مورد مصرف را به ترتیب بر اساس منابع فارسی و لاتین مرتب بکنید . هر مجله یا کنفرانس استاندارهای خود را درشیوه درج منابع دارد. یکروش استانداررد برای درج منبعروش APA است. این عبارت مخفف جمله American Psychological Association است که توسط انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد. بر اساس اینراهنمای برای ارجاع بخش از متن به منبع آن از ( نام نویسنده، سال : شماره صفحه ) مصرف می شود برای نمونه (حبیبی، 1389 : 56). پس در صفحه فهرست منابع و مآخذ بهروش زیر عمل می شود:

- اگر کتاب باشد: فامیل ، نام (سال)، نام کتاب، محل نشر: ناشر

- اگر متن باشد: فامیل ، نام (سال)، نام مقاله ، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات

• پیوست ها توضیح ات

در صورت لزوم کارهای آماری، سوال نامـه یابقیه شرح ات را می توانید در قالب پیوست ها به مقاله خود اضافه بکنید . این کار ارزش علمی مقاله را بیشتر می نماید .

روش نگارش صحیح یک مقاله علمی

1- اولین نکته در تولید و ساخت متن استفاده صحیح از نوع، اندازه و سبک Font یا قلمی است که نشریه یا کنفرانس مورد نظر ارائه کرده است. جهت این کار باید با مقدمات تایپ در برنامـه کلمه پرداز word 2003 یا ورژن های بالاتر آشنا باشید. به روش ICDL رجوع بکنید .

2- به هیچ وجه از فاعل اول شخص یا فعل اول فرد مصرف نکنید. جهت نمونه از عبارات ی مانند "به نظر من" کاملا اجتناب بکنید . بیان عبارت از طرف اول شخص تنها جهت صاحبنظران و اساتید بالارتبه قابل استفاده است.

3- در متن فارسی به هیچ وجه از واژگان لاتین مصرف نکنید. اگر واژه لاتین کلیدی استفاده شده باید به صورت پاورقی در انتهای صفحه زیرنویس شود. همین طور نام های خارجی مورد مصرف در متن می بایست زیرنویس شوند تا خواننده در تلفظ آن نامـه ا دچار ایراد نشود.

4- جهت استفاده از علائم نگارشی مانند . : ؛ وبقیه موارد دقت بکنید حتمـا این علائم چسبیده به کلمه قبلی و یک خط فاصله یا Space با کلمه بعدی فاصله داشته باشند. جهت نمونه به علامت گذاری در متن این متن توجه بکنید .

5- استفاده از هرگونه کادر یا تزئینات اینچنین در صفحه اول یابقیه صفحات مقاله اکیدا ممنوع است.

6- خط اول هر پاراگراف باید 0.5 سانتی متر از ابتدای خط فاصله داشته باشد. به روش ICDL رجوع بکنید .

7- متن مطلب به جز عنوان و نام نویسنده می بایست به صورت Justified و Right-to-Left ارتباط شده باشد. به روش ICDL رجوع بکنید .

8- شماره صفحات در سری وسط پائین صفحه درج شود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
How do I stretch my Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:49 ق.ظ
I simply could not depart your website before suggesting
that I actually loved the standard information an individual supply on your visitors?
Is going to be again ceaselessly to check out new
posts
burlyhusk5686.unblog.fr
جمعه 6 مرداد 1396 09:18 ب.ظ
Hi, this weekend is fastidious in support of me, because this moment i am reading this fantastic informative piece of writing
here at my residence.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 04:28 ب.ظ
You are so interesting! I don't believe I have read through something like that before.
So nice to find someone with some original thoughts on this subject.
Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the internet, someone with some originality!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:41 ب.ظ
Just desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject.
Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please carry on the rewarding work.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:59 ب.ظ
What's up to all, how is everything, I think every one is
getting more from this site, and your views are fastidious for new viewers.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:57 ق.ظ
Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment
didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again.
Regardless, just wanted to say fantastic blog!
تبادل بازدید با هزاران وبلاگ
یکشنبه 27 تیر 1395 12:28 ق.ظ
نمایش وبلاگ شما در بیش از هزاران وبلاگ
با هزارلینک از بقیه جلوتر باشید
مزایای سامانه :
گرفتن بکلینک به تعداد زیاد
بالابردن رتبه سایت
بالا بردن آمار بازدید
http://hlink.ir
تبادل بازدید با هزاران وبلاگ
یکشنبه 27 تیر 1395 12:28 ق.ظ
نمایش وبلاگ شما در بیش از هزاران وبلاگ
با هزارلینک از بقیه جلوتر باشید
مزایای سامانه :
گرفتن بکلینک به تعداد زیاد
بالابردن رتبه سایت
بالا بردن آمار بازدید
http://hlink.ir
آی مارکت
جمعه 18 تیر 1395 12:17 ق.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر